SLUŽBY KOMERČNÍ SPISOVNY

Naše komerční spisovna nabízí kompletní služby pro insolvenční správce, likvidátory, podniky, podnikatele, obce, města a další zájemce v oblasti správy dokumentů s působností po celé České republice.

 • uložení dokumentů do konce skartační lhůty
 • třídění dokumentů a zařazení skartačních znaků
 • vypracování skartačního plánu
 • odbornou skartaci dokumentů
 • přípravu a převoz dokumentů
 • použití badatelny
 • vyhledávaní informací z uloženého spisového materiálu
 • digitalizaci spisů v odstínu šedi
 • digitalizaci spisů v plné barvě

Pro uložení dokumentů využíváme vlastních komfortních nemovitostí

Spisovna Vodňany Spisovna Vodňany

Cena vyhledání

Cena za vyhledání spisového materiálu se pohybuje v rozsahu 500,- až 800,- Kč bez DPH, dle rozsahu vyhledávaného spisového materiálu.

OBCHODNÍ A ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST

 • uskladnění a správa majetku konkurzní podstaty
 • výkup a správa pohledávek
 • výkup majetku konkurzní podstaty
 • odbornou skartaci dokumentů
 • správa nemovitostí
 • obchodní činnost

ATLANT CZ, a.s.
Dr. Hajného 464
389 01 Vodňany

tel: +420 606 151 582
tel: +420 602 132 310

e-mail: atlantcz.spisovna@seznam.cz
e-mail: atlantcz@seznam.cz

IČ: 25171364   DIČ: CZ25171364